Oferta

Głównym elementem usług świadczonych przez Agencję jest bezpośrednia ochrona fizyczna stała lub doraźna polegająca na obecności Pracowników Ochrony na terenie obiektu chronionego. Firma posiada status SUFO (Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne), co pozwala nam zabezpieczać obiekty o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa i obronności kraju.

Ten model ochrony jest organizowany zgodnie z przyjętymi normami prawnymi (Ustawa o ochronie osób i mienia Dz.U.z dn.22.08.1997r. ,Kodeks Pracy, Ustawa o ochronie informacji niejawnych).